Konboll

Material
  • Boll
  • 2 plintar
  • 10 koner
  • Lagband
Kategori
Betyg 4.13/79

Beskrivning
Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har en plint på sin planhalva med fem stycken koner uppställda på. Målet är att välta ner motståndarlagets koner genom att träffa dem med en mjukboll. Det är inte tillåtet att springa med bollen (eller kasta den framåt åt sig själv att plocka upp) den måste passas mellan lagmedlemmarna. Poäng delas ut för varje kon som välts ner. Konerna får inte hållas kvar på plats utan bara göra svåra att träffa genom att stå i vägen helt enkelt. När koner blivit välta ställs de tillbaka på plats igen och det lag vars koner blivit välta börjar boll från egen plint.

Kommentarer

1. Jj - 2011-04-10 23:51:43  
vill man ha ännu fler koner eller slippa redskap att ställa dem på fungerar det bra att ställa konen i en stor rockring. välter inte konen direkt så välter den när den glider in i rockringen. Ger ganska kul spel då en träff inte automatiskt ger utdelning.
2. Niklas - 2015-04-07 16:32:34
Jag ställer många (kanske nio) konor på en bänk i vardera ända av salen. Det gäller då att få ner alla motståndarlagets konor för att vinna. Man kastar från sin planhalva mot bänken som står på andra planhalvan.

Skriv en kommentarPin It on Pinterest

X