Räknaleken

Material
  • Inget
Kategori
Betyg 3.12/9

Beskrivning
I den här leken gäller det för gruppen att kunna samarbeta och räkna tillsammans.
Det är antalet deltagare i leken som bestämmer till hur högt.
Om det är 12 deltagare i leken är det talet 12 som ska nås.

Varje deltagare ska ha sagt ett av talen under räkningens gång, men får bara säga ett av dem och inget ska ha bestämts i förväg om vem som ska säga vad.

Därför ska deltagarna röra sig fritt under lekens gång för att försvåra signaler.

Leken börjar med att vem som helst får börja med att säga "ett", någon annan säger "två", nästa "tre" och så vidare ända upp till det tal som gäller. Det vill säga antalet deltagare i leken.

Den som sagt ett tal får inte säga fler sedan.

Men, om några säger samma siffra samtidigt, måste leken börja om från "ett" igen.

Det är alltså bara en person som får säga den siffran.

Svårare än man kan tro!

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest