Alla lekar

Sök bland lekarna
Alla Lekarkivets lekarNyast först.
560 lekar hittades.

Frågesport i lag

Material
 • Numrerade frågor med svar
 • Whiteboardtavla (eller liknande)
Kategori
Betyg 3.00/2

Beskrivning
Lekledaren förbereder en lista kluriga frågor med svar. 20-30 stycken kan vara ett lagom antal. Frågorna ska vara numrerade.

Det kan vara blandade frågor eller inom ett särskilt område eller tema. Tillexempel sport, 80-tals musik, Disneykaraktärer och så vidare.

Om det är 20 frågor i leken skriver lekledaren upp siffrorna 1 till 20 på whiteboarden.

Deltagarna delas in i två lag.

Ett lag lottas att börja och skickar fram en av sina medlemmar till whiteboarden där denne får välja en siffra genom att sudda ut den från tavlan.

Lekledaren läser upp frågan som motsvarar den valda siffran som suddades ut.

Om deltagaren kan ge svaret på frågan själv utan stöd får laget 3 poäng. Om deltagaren behöver hjälp kan denne ta med sig frågan till sitt lag som får diskutera svaret, men får då bara 1 poäng för rätt svar.

Blir svaret fel får motståndarlaget chans att svara och får 1 poäng för ett rätt svar.

Lagen turas om att skicka fram deltagare i turordning så att alla får chans att gå fram till tavlan.

Några av frågorna kan lekledaren i hemlighet bestämt vara bonusfrågor och ger mer poäng för rätt svar. Dessa får gärna vara lite extra svåra och ge dubbel poäng.

Det lag som har mest poäng när frågorna är slut vinner!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Glasfyllning

Material
 • Glas
 • Vatten
Kategori
Betyg 3.00/4

Beskrivning
Ett tomt glas ställs på ett bord. Alla deltagare ska sedan i turvis ordning fylla vatten i glaset utan att det svämmar över brädden. Antingen ur egna glas eller en kanna som alla använder.
Man får fylla i hur mycket eller lite vatten som helst när det är ens tur att hälla. Men den som häller i droppen som får glaset att svämma över har förlorat.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Sammansatta ordleken

Material
 • Papper
 • Penna
Kategori
Betyg 4.80/5

Beskrivning
Lekledaren ger deltagarna ord, som exempel ?skol-?, sedan ska deltagarna antingen enskilt eller i lag konstruera så många sammansatta ord som möjligt utifrån det givna ordet. I detta fall kan det vara:
? skolHUS
? skolGÅRD
? skolBUSS
? skolBIBLOTEK
? skolBOK
? skolVAL
? skolBYGGNAD

och så vidare. Varje ord ger ett poäng.
Andra ord som kan vara grundord: sommar-, bad-, glass-, polis-, av-
Läs eller lämna kommentarer (0)

Fruit ninja

Material
 • Ärtpåsar
 • Skynke
 • Hink
Kategori
Betyg 3.75/4

Beskrivning
En person ställer sig dold bakom ett skynke med ett flertal ärtpåsar. Ärtpåsarna får gärna vara i blandade färger. Om leken görs i gymnastiksal går det att använda en gymnastikmadrass lutad mot en bom att stå bakom.

Övriga deltagare ställer sig på andra sidan skynket. Personen med ärtpåsarna börjar kasta ärtpåsar över skynket. Ärtpåsarna behöver lobbas över skynket med en ganska hög båge och lagom takt. Underhandskast fungerar nog bäst.
Höjd och hastighet kan anpassas för högre eller lägre svårighetsgrad.

Personerna på andra sidan ska fånga upp ärtpåsarna innan de landar i golvet, gärna i en liten hink eller liknande behållare.

Om ärtpåsarna har olika färger går det att utse en färg som farlig och därför inte ska fångas. Som bomberna i spel appen Fruit ninja.

Det kan vara ganska lagom om det är en eller två personer som fångar per omgång.
Byte kan göras om en ärtpåse träffar golvet eller ett visst antal ärtpåsar fångats. Eller om en farlig ärtpåse fångats.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Hur många?

Material
 • Påse
 • Golfbollar
Kategori
Betyg 3.33/3

Beskrivning
En påse som inte är genomskinlig fylls med ett varierande antal golfbollar eller annan sak av liknande typ eller storlek.

Deltagarna får sedan sticka ner händerna i påsen och utan att titta försöka lista ut hur många saker som finns i påsen!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Tre i rad stafett

Material
 • 9 rockringar
 • 6 ärtpåsar i två färger
Kategori
Betyg 3.50/6

Beskrivning
Deltagarna delas in i två lag som ställer upp på led bakom en startlinje.
Varje lag får tre ärtpåsar i en lagfärg som läggs vid startlinjen.

Några meter ifrån startlinjen placeras de nio rockringarna i en kvadratform med tre rockringar i tre rader under varandra så att de bildar en stor tre i rad spelplan.
Målet är att som i ett parti tre i rad, placera sitt lags ärtpåsar i en sammanhängande rad av tre på spelplanen. Antingen på längden, tvären eller diagonalt.

På given startsignal plockar första person ur varje lagled upp en ärtpåse i sitt lags färg och rusar mot rockringarna och släpper ärtpåsen inuti en valfri tom rockring.

Om det redan ligger en ärtpåse i en rockring är den upptagen och en annan ring måste väljas, så det gäller att vara först!

När ärtpåsen placerats i en ring återvänder deltagaren snabbt till sitt lag igen och växlar med nästa lagkompis i ledet med en high-five handklapp.

Deltagare två tar också med sig en ärtpåse och placerar den i en tom ring, återvänder till lagledet och växlar med nästa deltagare som tar med sig den sista ärtpåsen och lägger den i en tom rockring.

Så länge inget lag fått tre ärtpåsar i rad fortsätter partiet. Nästa deltagare springer efter växlingen till spelplanen utan ärtpåse, men ska då istället välja att flytta en av lagets ärtpåsar ur en rockring till en annan tom rockring. Ärtpåsen måste byta rockring och får inte läggas tillbaka i samma.
När flytten är gjord återvänder deltagaren till sitt lag och växlar till nästa deltagare som väljer att flytta en annan av lagets ärtpåsar.

Så fortsätter leken tills ett lag lyckats få tre i rad och vinner partiet!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Marshmallow utmaningen

Material
 • Marshmallow (mellanstor)
 • Spagetti
 • Maskeringstape
 • Snöre
 • Tidtagarur
 • Mätredskap
Kategori
Betyg 4.00/2

Beskrivning
Deltagarna delas in i grupper om cirka 4 personer i varje.

Varje grupp får 20 stycken spagettistrån, 1 meter maskeringstape (som är lätt att riva i mindre delar), 1 meter snöre samt en marshmallow.

Grupperna startar samtidigt på en given startsignal och får 18 minuter på sig att bygga en så hög fristående struktur (torn) som möjligt av det tilldelade materialet, med marshmallown så högt placerad som möjligt.

Strukturen mäts från ytan den är byggd på upp till marshmallowns högsta punkt.

Den grupp som lyckats bygga och placera marshmallown högst har segrat!

Innan utmaningen börjar förklarar lekledaren förutsättningarna. Bland de viktigaste detaljerna brukar vara:

- Strukturen måste stå fritt av sig själv, ej lutas eller bindas upp mot något.
- Spagettin får brytas, snöret klippas och tapen delas i mindre delar.
- Marshmallown får inte brytas ner i mindre delar, men kan spetsas med spagettin för att hålla -den på plats.
- När tiden är ute ska allt byggande sluta direkt.
- Grupperna får inte mer material när det som tilldelats från början är slut.
- Oavsett hur hög strukturen är mäts endast avståndet mellan mark och marshmallow.

Lekledaren ser sedan till att hålla tiden, påminna om hur lång tid det är kvar och se till att reglerna följs.

"The marshmallow challenge" är en designutmaning för mindre grupper som görs världen runt av människor i alla åldrar. Det går att läsa mer på hemsidan https://www.marshmallowchallenge.com/

Jag brukar i yngre barngrupper tona ner tävlingsmomentet mellan grupperna och säga det är ett gemensamt utforskande för att hitta bra strategier i byggandet. Att det är ok att kopiera andras idéer och dela med sig av sina.

Om något lag märker en svaghet i sitt bygge, tillexempel att strukturen viker sig under marshmallowns tyngd, delar de med sig av upptäckt.

Även tilldela ytterligare byggmaterial mot slutet för att hålla uppe motivationen ibland, men då får alla grupper samma mängd extra material.

Läs eller lämna kommentarer (0)

Applådbollen

Material
 • Liten boll
Kategori
Betyg 4.01/9

Beskrivning
Ledaren har en boll i sin hand och ger deltagarna instruktion om att det är en "applådboll".
När bollen är i luften ska alla applådera, när ledaren fångat bollen i handen igen ska det vara tyst.

Bollen kan kastas olika högt för olika långa applåder.
Eller då och då låtsas kasta upp bollen men luras och ha kvar den i handen.
Och sedan såklart på väldigt omständligt och övertydligt sätt berätta reglerna för leken igen.

Det skulle säkert gå att göra denna lek som en typ av utslagslek om man vill, att den som råkar applådera när bollen inte är i luften, eller inte applåderar när den är det, är ute ur omgången.

Men jag brukar bara använda applådbollen som en kul lek att fånga uppmärksamhet i samlingar. Brukar vara väldigt uppskattad och effektiv!

Brukar också berätta att det dessutom är en Dansk applådboll för att öka mystiken lite.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Sten sax påse hejarklacken

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 2.25/8

Beskrivning
Deltagarna får röra sig fritt inom ett avgränsat men rymligt område. De utmanar varandra fritt i klassisk sten, sax, påse duell en mot en.

I denna variant blir den som förlorar duellen hejarklack till vinnaren och följer bakom denne i led och hejar friskt på sin ledare i alla kommande dueller.

Segraren i vare duell vinner sin motståndare samt alla följare tills det blir en stor episk final där alla firar mästaren till slut.

I sten, sax, påse möts två personer i duell med följande handgester.
Sten - en knuten hand.
Sax - pekfinger och långfinger sträcks ut för att likna en sax.
Påse - öppen utsträckt handflata för att likna en papperspåse.

Motståndarna står vända mot varandra och räknar i takt till tre och väljer på tre sin handgest.
Den som visar sten vinner över sax, sax vinner över påse och påse vinner över sten.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Axelboll

Material
 • Boll
Kategori
Betyg 3.54/11

Beskrivning
Alla deltagare samarbetar två och två.
Ett par börjar genom att ställa sig sida vid sida och klämmer bollen mellan sina axlar.

Deltagarna ur ett annat par ställer sig på ömse sida om bollen och försöker klämma fast den mellan sina axlar och tar på så vis över bollen.

Nästa par fortsätter på samma sätt och så vidare.

Det finns olika sätt att göra utmaningar av detta.
Se hur många överlämningar som hinns med innan bollen trillar i golvet.
Prova med olika typer av bollar.
Prova att klämma fast bollen mellan huvud, höft.
Se hur många överlämningar som hinns med under en begränsad tid.

Prova gärna att se till att det ändras i paren också för att alla ska få möjlighet att samarbeta.
Kanske genom att övriga deltagare ställer sig i två led och de som står först i varje led blir ett par.
Är leden olika långa byts paren automatiskt.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Hjul tagen

Material
 • Snö
Kategori
Betyg 2.67/6

Beskrivning
Om det är mycket snö utomhus och spring i benen går det att leka tagen i snön på detta vis.

Alla deltagarna hjälps först åt att trampa upp en stor cirkel i snön. Från cirkeln trampas sedan även gångar med jämna mellanrum rakt in mot ett nav i mitten så att det liknar ett stort cykelhjul.

Sedan leker alla tagen i snöhjulet. Det är såklart bara tillåtet att springa i de upptrampade gångarna.

En börjar att jaga, när den kullat någon annan deltagare blir det den som jagar.

Leken avslutas bäst med varm choklad. En riktig (h)jul lek!
Läs eller lämna kommentarer (1)

Tomtesmyg

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 3.50/16

Beskrivning
En deltagare börjar som tomten. Övriga ställer upp längs en linje cirka 10-15 meter från tomten. Avståndet kan anpassas efter behov så att det blir lagom långt.
Tomten står med ryggen vänd mot de övriga.

Tomten säger sedan högt till dem som står längs linjen hur många steg och på vilket sätt de ska förflytta sig. Till exempel, 10 älgkliv!

Då tar deltagarna 10 långa kliv i riktning mot tomten och stannar där.

Samtidigt som tomten sagt sin instruktion räknar denne också till 10 högt. Så länge tomten räknar får deltagarna röra sig, men när tomten ropat 10! vänder denne sig om snabbt. Då måste deltagarna stanna och stå helt blickstilla.

Om tomten ser en rörelse från någon måste den deltagaren bege sig tillbaka till startlinjen och börja om.

Men om ingen rörelse kan märkas vänder tomten ryggen mot deltagarna igen och säger en ny instruktion.

När någon lyckas nå fram till tomten obemärkt och lägger sin hand på tomtens rygg blir denne ny tomte i nästa omgång!

Exempel på olika steg kan vara:
Tomtesteg: sätt ena fotens häl mot den andra fotens tår
Myrsteg: små korta myrsteg
Kaninkliv: korta jämfotaskutt
Människosteg: vanliga steg
Jättesteg: långa kliv utan hopp
Luciasteg: eleganta Luciasteg
Trollsteg: Gå på tå eller hälar

Varianterna kan vara oändliga!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Intervjun

Material
 • Penna
 • Papper
Kategori
Betyg 3.00/5

Beskrivning
Ibland kan det kännas lite knasigt att presentera sig själv i en grupp, så därför kan ju någon annan få göra jobbet åt en!

Deltagarna delas in två och två och får en stund var att intervjua varandra. Det går både att prata fritt eller utifrån förutbestämda ämnen.
Om det känns svårt att minnas saker som sägs går det att anteckna lite stödord under samtalet.

Efter intervjun får de båda deltagarna presentera varandra inför de övriga!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Ärtpåsegömma

Material
 • Ärtpåsar
 • Koner
Kategori
Betyg 3.22/9

Beskrivning
Deltagarna delas in i två lag som ställer upp på led bakom en startlinje.
På en yta framför lagen placeras ett flertal koner ut.
Under vissa koner göms en ärtpåse. Eller under alla om man vill.

På given startsignal löper första deltagaren från varje led iväg och lyfter på en kon. Om det finns en ärtpåse därunder tas denna tillbaka till laget och ger ett poäng. Om det är tomt återvänder man tomhänt.
Konerna placeras tillbaka så som de stod och de som sprungit växlar med nästa deltagare i sitt led som gör samma sak.
Iväg, lyft på en kon och ta med ärtpåse tillbaka till sitt lag om det finns.

Så fortsätter leken tills alla ärtpåsar är inhämtade. Då räknas ärtpåsarna och det lag med flest ärtpåsar vinner leken.

Om leken drar ut på tiden går det att säga åt deltagarna att låta konerna ligga ner istället för att ställas upp så går det att se vilka som inte har en ärtpåse under sig.

Leken kan göras svårare eller enklare genom att variera hur många koner och ärtpåsar det finns med.

Det går att lägga fler ärtpåsar än en under några koner som en bonus, eller andra överraskningar.

Om ärtpåsarna har olika färg kan lagen tilldelas olika färger och bara få hämta de ärtpåsar med den färg som laget har. Då kan det till exempel gälla att vara det lag som får hem sina ärtpåsar först.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Pang!

Material
 • Stol
Kategori
Betyg 3.78/9

Beskrivning
Deltagarna delas in i par och ställer sig på varsin sida om en stol.

Lekledaren säger olika delar på kroppen, till exempel "huvudet".
Då ska alla lägga händerna på sina huvud. Lekledaren fortsätter att säga delar på kroppen och deltagarna följer instruktionerna.

När som helst kan lekledaren säga "PANG!" istället och då ska deltagarna slå handen mot stolen i mitten så snabbt som möjligt.

Det går säkert att vara fler än två om en stol.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Räknaleken

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 2.74/11

Beskrivning
I den här leken gäller det för gruppen att kunna samarbeta och räkna tillsammans.
Det är antalet deltagare i leken som bestämmer till hur högt.
Om det är 12 deltagare i leken är det talet 12 som ska nås.

Varje deltagare ska ha sagt ett av talen under räkningens gång, men får bara säga ett av dem och inget ska ha bestämts i förväg om vem som ska säga vad.

Därför ska deltagarna röra sig fritt under lekens gång för att försvåra signaler.

Leken börjar med att vem som helst får börja med att säga "ett", någon annan säger "två", nästa "tre" och så vidare ända upp till det tal som gäller. Det vill säga antalet deltagare i leken.

Den som sagt ett tal får inte säga fler sedan.

Men, om några säger samma siffra samtidigt, måste leken börja om från "ett" igen.

Det är alltså bara en person som får säga den siffran.

Svårare än man kan tro!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Krocketstafett

Material
 • Krocketspel med klubbor
 • klot och portar
Kategori
Betyg 3.00/14

Beskrivning
Denna lek kräver ett krocketspel.

Leken förbereds genom att krocketportarna fördelas jämnt över antalet deltagande lag. Eller antalet spelare om leken utförs individuellt. Portarna sätts i raka banor från en gemensam startlinje så att varje lag får en rad med portar framför sig från startlinjen. Längst ner på varje bana sätts en rundningspinne.

Lagen ställer sedan upp vid startlinjen med vars ett klot och klubba. När startsignalen går ska klotet slås genom lagets portar, runt rundningspinnen och tillbaka genom portarna igen över startlinjen.

Laget som lyckas korsa startlinjen först vinner!

Lagmedlemmarna slår klotet med en förutbestämd turordning eller varannan gång om det är par.

Det går såklart att göra mer avancerade banor, eller låta lagen krocka bort de andra lagens klot och så vidare för att göra det mer spännande.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Rita gissa med fötter

Material
 • Ordlappar
 • Ritpapper
 • Pennor eller penslar och färg.
Kategori
Betyg 3.18/11

Beskrivning
Denna lek fungerar som vanlig rita och gissa. En mängd lappar med olika ord som ganska enkelt kan ritas förbereds.

Deltagarna delas upp i lag, eller par.
En person ur laget drar en lapp och läser ordet som står på.
Denne ska sedan rita ordet på papper och övriga i laget ska gissa vilket det är.

Skillnaden i denna version är att pennan eller penseln hålls med tårna medan man ritar.

Pensel och flaskfärg kan med fördel användas.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Vatten i skon

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 3.32/16

Beskrivning
Deltagarna delas upp i två lag. Det ena laget lämnar rummet (utelaget) medan varje deltagare i det andra laget (innelaget) väljer en unik kompis från det andra laget.

När innelaget har sett till att alla deltagarna i leken är i par släpps en person från utelaget in i rummet. Personen från utelaget går fram till en valfri deltagare i innelaget, bugar sig och frågar "Är du min kompis?".

Om det blir fel ropar alla "VATTEN I SKON!", då får utelagsdeltagaren hoppa ut ur rummet på ett ben och så får en ny utelagsdeltagare prova sin lycka på samma sätt.

Men om det blir rätt blir det såklart jubel och utelagsdeltagaren får stanna kvar i rummet och sätta sig vid sin kompis lite vid sidan av så att det går att se vilka som återstår i leken.

Alternativt sitter innelaget på stolar eller pallar i en rad och de som gissat rätt kompis sätter sig på golvet framför.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Nattvakten

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 3.61/18

Beskrivning
Ur deltagarna väljs en eller två personer ut som vakter. Dessa får sedan lämna rummet, eller blunda. För de övriga deltagarna är statyer och ställer sig i en statyliknande position. Kanske efter ett tema om man vill (t.ex idrott).

Men ur statyerna väljs två statytjuvar ut. När dessa är bestämda får vakterna komma in och titta runt bland statyerna för att försöka komma ihåg hur de står. Sedan lämnar de rummet igen, eller blundar.

Då passar tjuvarna på att byta plats.

Sedan får vakterna titta igen och försöka komma på vilka det är som är tjuvar och inte står där det stod innan. Om vakterna inte kan gissa rätt fortsätter leken tills de har avslöjat tjuvarna.

Då väljs nya tjuvar och vakter.

Antalet vakter och tjuvar kan såklart anpassas beroende på ålder och antal deltagare.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Gagaboll

Material
 • Boll
 • Rink
Kategori
Betyg 4.13/23

Beskrivning
I gagaboll gäller det att vara den som är sist kvar på spelplanen efter att prickat ut de övriga deltagarna genom att träffa dem med en mjuk boll. Lite som gränsbrännboll men individuell.

Gagaboll spelas oftast på en plan med åttasidig 70 centimeter hög sarg. Varje del i sargen är mellan 1,5-2 meter lång.

Alla deltagare börjar matchen på plan med en hand på sargen. En match inleds med att lekledaren släpper in en boll på plan. Då får deltagarna röra sig fritt inom spelområdet.

Det går att slänga in en ytterligare boll för att få upp tempot och det blir för stillastående.

I spelet får boll endast slås med händerna, inte hållas fast eller sparkas. Då åker spelaren själv ut.

En träff gills endast om den är nedanför midja alternativt knähöjd. Det spelare som blir träffad är ute ur matchen.

Det går att tidsbestämma matcher också.
Läs eller lämna kommentarer (0)

Klunsakampen

Material
 • Rockringar
Kategori
Betyg 3.35/19

Beskrivning
Två lag delas upp och ställer sig på led parallellt med varandra med några meters avstånd. För mellan förste man i lagleden läggs en båge (halvcirkel) av c:a 20 rockringar ut.

När startsignalen går hoppar försteman från varje lagled jämfotahopp genom rockringsbågen tills man möter en motståndare. Då stannar båda i varsin rockring och spelar en "sten sax påse" (klunsa) kamp. Den som förlorar måste lämna sin rockring och ställa sig sist i sitt lagled.

Samtidigt lämnar en lagmedlem från det förlorande laget sitt led och börjar hoppa jämfota genom rockringsbågen. Men den som vann klunsakampen har också fått möjlighet att hoppa vidare så långt denne hinner när förlorande motståndare fick lämna sin rockring och kan vinna lite mark. Tills man möter en motståndare igen och en ny klunsakamp inleds. Det lag som hinner hoppa genom hela rockringsbågen tills rockringarna tar slut vinner!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Si makarone

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 3.36/14

Beskrivning
Deltagarna står i ring hand i hand. Men på så vis att allas handflator ska vara vända uppåt i följande ordning. Den som står till vänster om mig lägger sin hand i min. Jag lägger min hand i grannens till höger.

När leken sätter igång ska alla säga följande ramsa i kör:

Si makaroni,
maroste maroste,
deo deo,
si si si.
Deo deo,
si si si.

En,
Två,
TRE!

En valfri person i ringen börjar leken genom att klappa sin högra hand tvärs över i handen på grannen till vänster som sedan klappar vidare till nästa och så vidare runt i ringen.
En klapp på varje ord i ramsan i takt, förutom på "si si si".

Då klappar samma person i ordningen tre gånger i följd i samma hand.

När ramsan kommer till sista ordet "TRE" kan omgången avslutas på olika sätt.

Antingen åker personen som får klappen på "TRE" ut direkt.
Eller så måste den sista klappen träffa i handen, om personen som ska få klappen hinner dra undan handen klarar denne sig och den som missade åker ut istället.

Så fortsätter leken tills det bara är två personer kvar.

De två som är kvar ställer sig axelvända med handfattning som i armbrytning.

Foten som är närmast motståndaren placeras precis jämte varandra utsida mot utsida.

Sedan sägs ramsan en sista gång och på "TRE" gäller det att få motståndaren att lyfta någon av sina fötter genom att dra eller lura denne ur balans. Den som lyfter/flyttar en fot förlorar!
Läs eller lämna kommentarer (0)

Klä midsommarstången

Material
 • Blandade föremål att klä midsommarstången med
Kategori
Betyg 2.79/28

Beskrivning
Deltagarna delas in i lika stora lag. Varje lag utser en lagmedlem som levande midsommarstång (eller julgran om det är juletid).

Lagen ställer sedan upp på led längs en startlinje. Lagens midsommarstänger ställer upp några meter framför sina lag med armarna utåt sträck för att verkligen se midsommarstångsaktig ut.

Vid varje lag finns en uppsättning av blandade föremål att klä midsommarstången med. Det kan i princip vara vad som helst från kläder till blommor eller, som när vi lekte den i gympasalen, gymnastikband och koner m.m. Endast fantasin kan sätta gräns.

På startsignal plockar förste man i varje lagled något ur samlingen med föremål, springer fram och klär "midsommarstången" med detta. Rusar sedan tillbaka till sitt lag och växlar till person nummer två som gör samma sak.

Så fortsätter man tills alla föremål är slut. Laget som är färdigt först vinner.

Eller om man har en omröstning om vem som lyckades bäst.

Eller om man gör en stor gemensam samling av föremål, vilket lag som klätt sin midsommarstång med flest saker.
Läs eller lämna kommentarer (1)

Varulven

Material
 • Inget
Kategori
Betyg 3.79/18

Beskrivning
Denna lek använder jag som uppvärmningslek.
Deltagarna ställer sig längs ena kortsidan och en person blir varulven. Först springer alla tillsammans mot andra kortsidan, varulven springer då med de övriga som "vanlig".

Alla måste röra vid väggen på andra kortsidan och ska då springa tillbaka till andra sidan igen. För så fort varulven rör vid väggen förvandlas den och börjar jaga de övriga som måste rusa tillbaka till första kortsidan igen och är säkra först när de rört vid väggen. Varulven blir vanlig igen och man joggar till andra kortsidan.

Man kan välja att antingen de som blir tagna får gå och ställa sig vid sidan (då får man utöka med antalet varulvar efter hand). Alternativt blir de som blir tagna också varulvar.

Körde denna första gången med min åk 3 förra veckan och den var mycket uppskattad!
Bidrag från:
Martin Svensson
Läs eller lämna kommentarer (2)

Pin It on Pinterest