Tomtesmyg

Material
  • Inget
Kategori
Betyg 3.80/10

Beskrivning
En deltagare börjar som tomten. Övriga ställer upp längs en linje cirka 10-15 meter från tomten. Avståndet kan anpassas efter behov så att det blir lagom långt.
Tomten står med ryggen vänd mot de övriga.

Tomten säger sedan högt till dem som står längs linjen hur många steg och på vilket sätt de ska förflytta sig. Till exempel, 10 älgkliv!

Då tar deltagarna 10 långa kliv i riktning mot tomten och stannar där.

Samtidigt som tomten sagt sin instruktion räknar denne också till 10 högt. Så länge tomten räknar får deltagarna röra sig, men när tomten ropat 10! vänder denne sig om snabbt. Då måste deltagarna stanna och stå helt blickstilla.

Om tomten ser en rörelse från någon måste den deltagaren bege sig tillbaka till startlinjen och börja om.

Men om ingen rörelse kan märkas vänder tomten ryggen mot deltagarna igen och säger en ny instruktion.

När någon lyckas nå fram till tomten obemärkt och lägger sin hand på tomtens rygg blir denne ny tomte i nästa omgång!

Exempel på olika steg kan vara:
Tomtesteg: sätt ena fotens häl mot den andra fotens tår
Myrsteg: små korta myrsteg
Kaninkliv: korta jämfotaskutt
Människosteg: vanliga steg
Jättesteg: långa kliv utan hopp
Luciasteg: eleganta Luciasteg
Trollsteg: Gå på tå eller hälar

Varianterna kan vara oändliga!

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest