15 sätt att dela in lag

Något som kan ge huvudvärk redan innan man börjat leka är att dela in deltagarna i lag. För den ena bara måste vara med den andra och den med den tredje annars vill den fjärde absolut inte vara med. Aldrig blir det rättvisa lag. Bekant? Som en hjälp på traven kommer här lite tips som kan underlätta!
Fler knep är alltid välkomna! Gå till kontakt sidan om du har ännu ett bra tips! Tack!

Tips #1:

Utse väljare – kontroversiellt och urgammalt

Så här gjorde vi oftast när vi skulle spela fotboll på rasterna på min tid i mitten av åttiotalet. Men detta är en metod man av olika skäl bör avstå från att använda!

En lagledare för varje lag får i turordning välja en lagmedlem i taget av deltagarna till sitt lag. Vem som får börja välja kan bestämmas genom att t.ex. singla slant eller göra sten, sax, påse, eller kanske gissa i vilken hand ledaren gömt sin visselpipa. Är man bara två väljare kan den som väljer sist få ta två lagkamrater under sin första omgång.
Men sedan väljs endast en i taget per tur tills alla deltagare är med i ett lag.

Kommentar: “Fördel” med denna variant är att den är enkel, går snabbt att genomföra. Men en riktigt stor nackdel är ju att någon eller några oundvikligen blir vald sist av en eller annan anledning. Det kan upplevas väldigt utpekande om det sker öppet inför hela gruppen. Speciellt om det är spänningar inom gruppen. Jag tar upp den på listan för att medvetandegöra detta.
Ibland kan det finnas anledningar till att använda denna metod, men i så fall skulle fördelningen kunna ske dolt från gruppen och lagen sedan läsas upp utan någon särskild ordning. Man kan skriva ner alla deltagares namn på lappar som lagledarna under tystnad får dra ur. Annars bör man hålla sig till någon annan av metoderna här under.

Tips #2:

1-2-1-2 – Raskt utan finess

Den kanske enklaste och vanligaste metoden av alla. Deltagarna ställer sig på ett led och ledaren räknar siffrorna 1 eller 2 i tur från första till sista man. Vips har man lag ett och lag två.

Kommentar: Är som sagt ett mycket enkelt, effektivt (ganska tråkigt :)) system utan finess men kan genomskådas snabbt och utnyttjas av kluriga deltagare som vet var man ska ställa sig i ledet för att hamna i önskat lag. Vill man ändå ha blandning kan man luras genom att istället för att göra 1-2-1-2 indelning använda sig av t.ex ordningen 1-1-2-2. (Men aaaaaah!) Behöver man fler grupper så utökar man indelningen till t.ex. 1-2-3-4, till så många lag man behöver.

Tips #3:

Lagindelning genom lek – fartfullt och effektivt

Min personliga favorit. Väldigt smidig och rolig variant som ordnar både uppvärmning och lagindelning på en gång.

Välj en “ta-fatt – fånga” lek som t.ex jägarboll och plocka fram vanliga färgade lekband. Det behövs band i lika många färger som man behöver lag. Låt säga vi behöver dela in deltagarna i fyra lag, rött, blått, gult och grönt.
Den som ska jaga får då ett rött lekband om sig för att visa övriga vem som tar. Den som blir tagen först när leken börjat får på sig ett blått band, nästa gult och nästa grönt. Sedan börjar man om på rött sedan blått, gult och grönt osv. När alla till slut är tagna har man hokus pokus fyra färdiga lag och kan börja med nästa aktivitet direkt!

Kommentar: Olika tagen lekar finns här. Fördelen är att det oftast brukar bli jämnstarka lag, nackdelen är att ibland vill deltagarna fortsätta leka tagen igen och igen och igen för det är så kul och skippa nästa aktivitet! Men å andra sidan vad gör det?!

Tips #4:

Kortdragning – Låt lotten avgöra

Här behöver man en kortlek med lika många kort som deltagare i aktiviteten. Det ska finnas lika många kort i så många färger som det ska bli lag. Har jag alltså 20 deltagare och vill ha fyra lag ser jag till att det finns fem spader, fem hjärter, fem klöver och fem ruter kort i leken. Vill jag bara ha två lag räcker det att ha lika många röda som svarta kort.
Sedan får varje deltagare dra ett kort och samla sig med de deltagare som fått samma färg.

Kommentar: Fördelen är att ingen kan påstå att indelningen var orättvis eftersom lotten avgjort (alltid lika spännande!), nackdelen är att det krävs lite förberedelser och att man har en kortlek tillhands.

Tips #5:

Slumptal – Låt slumpen avgöra

En variant som ofta används på rasterna nu går till så att alla som ska vara med ställer sig på ett led, utom en som blir väljare. Väljaren som inte är med i ledet står en bit ifrån med ryggen mot de övriga och blundar så att det inte går att se i vilken ordning deltagarna står.
Står det 11 personer i ledet ropar väljaren ut 5 tal mellan 1 och 11, t.ex. 2, 4, 5, 7 och 10.
De som står på de platser i ledet som väljaren ropade upp är med i väljarens lag.

Kommentar: Ett ganska enkelt och snabbt sätt att dela upp deltagarna. Inte helt vattentätt, för jag har allt sett företagsamma individer som lyckas rigga valet genom att komma överens i förväg om var i ledet de ska stå!

Tips #6:

Beskriva sak bakom ryggen – En egen aktivitet i sig

Ute i skogen är detta ett klurigt sätt att med hjälp av en aktivitet dela upp deltagarna. Vill man ha tjugo deltagare indelade i fyra grupper letar ledaren i förväg upp fyra sorters saker som finns i skogen. T.ex 5 stenar, 5 pinnar, 5 kottar kanske 5 löv. Sakerna samlas i en påse. Deltagarna får ställa sig i en ring med näsorna inåt och händerna bakom ryggen.
Sedan går ledaren runt och lägger en slumpvist vald sak ur påsen i händerna på var och en av deltagarna. Ingen får titta på vad det är de håller i. De kan också få plocka saker ur påsen själva.
När alla fått en sak får de lite tid att undersöka den, fortfarande med händerna bakom ryggen!
Därefter ska varje deltagare i tur och ordning kort beskriva vad det är som de fått. Även om man tror sig veta att det är en sten man fått får man inte säga det rakt ut, utan måste beskriva saken med andra ord.
När alla i ringen fått beskriva sin sak gäller det att försöka hitta de personer som fått samma och samlas med dem.

Givetvis går det att göra samma sak inomhus med hjälp av saker som finns i ett rum, som pennor, suddis o.s.v.

Kommentar: Roligt sätt att göra indelningen till en aktivitet och bra träning i att ge målande beskrivningar. Dessutom ger det ledaren en chans att, om det behövs, obemärkt påverka vilka som hamnar tillsammans i grupperna genom att dela ut sakerna aningens mindre slumpvis. 😉
Detta sätt kräver dock lite förberedelser och tar tid att genomföra.

Tips #7:

Innebandyklubbor i hög

Ska man spela innebandy och alla har personliga klubbor som är lätta att känna igen kan man börja genom att alla lägger sina klubbor i en hög i mitten. En person får i uppgift att dela upp klubborna i två lika stora högar utan att titta. Eller så lägger alla sina klubbor på en rad. Precis som i tips #5 står en person vänd med ryggen mot klubborna. Den personen får säga slumpvist valda tal från 1 upp till så många klubbor som ligger på golvet. Ligger det 12 klubbor på golvet säger man 6 tal mellan 1-12. Dessa personer spelar sedan i samma lag.

Kommentar: Snabbt, smidigt och funkar för oss när vi ska spela!

Tips #8:

Batman och Robin! – Hitta sin kompis

Vill man ha sina deltagare i par kan man göra på följande sätt. Försök komma på så många kända par du kan, tex Batman – Robin, Antman – Wasp, Emil – Ida, Baloo – Mowgli, Helan – Halvan osv. Skriv varje namn på en separat lapp som t.ex. Batman på en och Robin på en. Lapparna blandas sedan och delas ut slumpvis till deltagarna. Sedan gäller det att försöka hitta vem man är partner med.

Ett alternativ om man vill lägga in en extra utmaning är att man fäster lapparna på ryggen på deltagarna istället. Då gäller det först att komma på vem man är. Det får man lista ut genom att ställa ja och nej frågor till de övriga som “är jag en Astrid Lindgren figur?”. Sen får man hitta sin rätta partner. Inte flera frågor samtidigt till en och samma person, man måste byta runt lite!

Kommentar: Kul sätt att få mingla med varandra. Mycket förberedelser och kan ta tid om man kör med lapparna på ryggen!

Tips #9:

Lagindelning med ballonger

Tips om en kul lagindelning tex vid en klassfest.
Lägg ett jämnt antal lappar med lagnummer eller lagnamn på i ballonger. Blås upp ballongerna och sedan får barnen ta en var och smälla. När de smällt sin ballong och läst på lappen får de reda
på om de tillhör lag 1,2,3 eller 4.

Kommentar: Verkar kul att få smälla ballonger! (Men lite otäckt kanske ändå för vissa ;))

Tips #10:

Lagindelning genom par

Be eleverna gå ihop två och två. Avslöja inget utan be dom bara om att ställa sig i par. Därefter så blir den ena i paret med i lag röd och den andra i lag blå och du har fått två lag!
Detta är en snabb metod och det blir ofta jämna lag då kaka ofta söker maka. Det går naturligtvis lika bra att gå ihop tre och tre eller fem och fem beroende på hur många lag man vill ha.

Bidrag från: Janne

Kommentar: Detta är en metod jag fått god användning av. Jag brukar låta paren få göra någon uppvärmning tillsammans som att hoppa rep innan jag delar upp dem i olika lag.

Tips #11:

Kronologisk automatiserad indelning

Deltagarna placeras i ett lag i den ordning de anländer till aktiviteten, till exempel när de kommer från omklädningsrummen. Direkt när de kliver över tröskeln får de ett lagband i handen. Alternera mellan så många färger som det behövs lag. Inga byten tillåtna 🙂

Kommentar: Ett smidigt och tidseffektivt sätt. Det kan genomskådas om det används konsekvent men brukar kunna ge ganska jämna lag.

Tips #12:

Klassisk ramsa

Välj en känd Ole Dole doff ramsa och peka i tur och ordning i takt till ramsan, den man pekar på vid sista ordet är med i första laget. Börja om ramsan och den man pekar på sen är i det andra laget.

Det finns flera olika ramsor som “En gul bil körde många mil”, “Tre hästar stod i ett stall”, “Ärtan pärtan” mfl.

Kommentar: Ett roligt men tidsödande sätt. För klassiska ramsor vidare i det allmänna medvetandet dock, så om inte annat är det en kulturgärning!

Tips #13: (ny)

Appar för lag och gruppindelningar

Om tekniken finns är det lika bra att låta den göra grovjobbet. Appar som Teachers Pick, Team shake eller Teams maker går att hämta hem till telefonen.

Kommentar: Kan ta bort lite av pressen att själv bestämma.

Tips #14:

Låt någon sköta indelningen…

Om en person av någon anledning inte kan delta i själva aktiviteten går det att fördela lagindelningen till den personen som efter bästa förmåga får försöka komponera jämna lag och känna sig delaktig ändå.

Kommentar: -Jaså, glömt gympakläder och tänker att du bara sitter av lektionen? Varsågod här är penna och papper medan vi har uppvärmning! 🙂

Tips #15:

…eller den auktoritära stilen

Du är med i det laget för att jag säger det, och du i det så det så!

Kommentar: Tja, ett sätt det med… För det blir ju aldrig rättvist ändå enligt somliga! Men kanske kan min kunskap om gruppen göra hela skillnaden. 😀

Lycka till!

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest