Leken finns i oss alla

Det är inte bara människan som uppskattar lekens otvungna glädje! Även vilda djur, både stora som små, visar sig behöva få utlopp via aktiviteter i mer lättsam form. Nederländska forskare placerade ut ett hamsterhjul i ett dolt hörn av en trädgård och riktade en rörelsekamera mot det för att se vad som hände. Först med lite mat nära intill för att locka djuren.

Mycket snart upptäckte husmössen maten, men började även sedan springa i hjulet. Och sprang och sprang och sprang. Under en treårsperiod hann 12000 djur, från råttor, näbbmöss till grodor använda hamsterhjulet.

Ett ytterligare hamsterhjul placerades ut i en annan naturmiljö och lockade samma typ av djur till aktivitet. Även om forskarna plockade bort maten fortsatte springandet.

I genomsnitt varade en löprunda i 1-2 minuter och djuren verkade tydligt roade av aktiviteten. För även om de levde i det vilda vågade sig djuren självmant in i hjulet för att bara få möjlighet att springa allt de kunde, vilket överraskade forskarna.

Vikten och det stora behovet av lek har även studerats av Jaak Pankseep som kan dra tydliga likheter de uttryck och drifter som driver på leklusten hos både djur och människor.

Så bara lek på, det är helt naturligt!

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest