Moderna lekplatser för perfekta

En studie visar att barn tycker att moderna lekplatser är alltför uppstyrda och lämnar för litet utrymme för spontanitet och kreativitet. Det är bra att låta barn delta i förvaltningen och utvecklingen av offentliga lekplatser.

Nya lekplatser är förvisso ofta väldesignade och ser fina ut, men därmed också kanske allt för fina och färdiga.

Det bekräftar andra studier som också pekar på att mindre förutbestämda och tillrättalagda lekmiljöer ökar barns kreativitet.

Kanske denna äventyrslekplats i USA kan ståta som en förebild?

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest