Myter om undervisning

Det cirkulerar många teorier om vad som behöver göras i skolan, hur den ska undervisa och vad för handling som krävs. Men hur många påståenden är förankrade i fakta?

Allt börjar med en bra lärare, läxor är bra, klasstorleken har ingen betydelse, nolltolerans ger resultat och mer pengar ger inte bättre resultat tillhör sådant som ofta repeteras. Inte minst från politiskt håll.

Men hur ser det ut om man skärskådar antaganden som tillsynes verkar rimliga?

I en bok av två amerikanska skolforskare görs det upp med några av dessa myter.

http://www.edutopia.org/blog/myths-that-undermine-educational-effectiveness-mark-phillips

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest