Axelboll

Material
  • Boll
Kategori
Betyg 3.49/8

Beskrivning
Alla deltagare samarbetar två och två.
Ett par börjar genom att ställa sig sida vid sida och klämmer bollen mellan sina axlar.

Deltagarna ur ett annat par ställer sig på ömse sida om bollen och försöker klämma fast den mellan sina axlar och tar på så vis över bollen.

Nästa par fortsätter på samma sätt och så vidare.

Det finns olika sätt att göra utmaningar av detta.
Se hur många överlämningar som hinns med innan bollen trillar i golvet.
Prova med olika typer av bollar.
Prova att klämma fast bollen mellan huvud, höft.
Se hur många överlämningar som hinns med under en begränsad tid.

Prova gärna att se till att det ändras i paren också för att alla ska få möjlighet att samarbeta.
Kanske genom att övriga deltagare ställer sig i två led och de som står först i varje led blir ett par.
Är leden olika långa byts paren automatiskt.

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest