Ormenlånge

Material
  • Inget
Kategori
Betyg 4.00/8

Beskrivning
Alla ställer sig på ett led efter varandra och tar ett ordentligt livtag om den som står framför. Den som ska ta ställer sig med näsan mot den första i ledet och ska nu försöka kulla den som står sist i ledet. Alltså gäller det för alla i ledet att hjälpas åt för att inte tagaren ska lyckas med sitt uppdrag genom att röra sig så att sistemannen inte blir kullad. Om tagaren lyckas ställer han sig sist i ledet och förste man blir ny tagare. Varning utfärdas för pisksnärts effekten som gör att alla rörelser ofta går mycket fortare längst bak i ledet.

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest