Älgjakten

Material
  • Bänkar
  • Mjukbollar
Kategori
Betyg 3.70/17

Beskrivning
Två gymnastikbänkar ställs ihop längs mittlinjen så att de bildar en lång bänk. En deltagare utses till älgjägare och ställer sig några meter från bänkarnas ena långsida med en massa mjukbollar nära till hands.

Övriga deltagare är älgar och ska röra sig på led i cirkel medurs runt bänkarna. När en älg rör sig längs långsidan som vätter mot jägaren får jägaren försöka pricka den med en boll. Så fort älgen viker av runt kortsidan och rör sig längs långsidan som inte vetter mot jägaren är den fredad. Som en skjutgalleria på tivoli.

Om en älg blir träffad av en boll blir den också jägare och hjälper till att jaga. Den älg som klarar sig längst blir skogens konung (och kan bli ny jägare nästa runda)

Jägarna får hämta lösa bollar över hela salen men får bara kasta från ett bestämt område på ett bestämt avstånd.

Vi försökte att ha en jägare på varje sida bänkarna vilket också fungerade bra.


Kommentarer

1. Peter - 2013-09-04 14:53:24  
Aendy, var i LGR 11 hittar du att barn inte kan få kasta mjukbollar på varandra? Bottnar du din slutsats att denna lek leder till bollrädsla i någon empirisk undersökning eller forskning? Eller gör du dig bara dum och försöker spela Allan genom att taffligt hänvisa till att detta inte skulle gå att utföra utan att bryta mot läroplanen?
2. Aendy - 2013-08-19 15:28:41
Förlåt men vad är detta för lek? Menar du att du utför den på idrottslektioner i skolan? Hur kan du ens motivera den, både rent läroplansmässigt men också rent humant? Springa förbi på ett led och hoppas ingen saftar en boll på dig för att sedan vända upp och ta samma gatlopp igen??? Ja, vill man göra elever bollrädda så...

Några saker,
1. Detta är inte en sida med färdiga lektionsförslag eller ens sida egentligen särskilt riktad mot skola, utan med allmänna aktiviteter och lekar för olika tillfällen och åldrar. Jag är inte idrottslärare.

2. Ingen ska vara tvingad att delta i någon aktivitet de ej vill ta del av. Aktiviteten anpassas efter deltagares nivå.

3. Med dina kriterier blir lekar såsom jägarboll, spökboll, dodgeball mfl omöjliga. I denna lek kommer bollar endast från ett enda håll och på ett givet minsta och anpassningsbart avstånd. Risken att kollidera med andra löpare är minimal.

4. Att under dessa givna kontrollerade förutsättningar få adrenalinkicken att löpa över kastområdet har gjort att leken efterfrågats unisont av de grupper som fått göra den. Oftast som snabb avslutning efter annan aktivitet.

Visar även att en träff från en mjukboll inte är så farlig. Vilket är en förberedelse för att våga delta i de uppskattade lekarna nämnda ovan där samma moment ingår, vilket i sin tur tränar motorik, precision, perception, spatial uppfattning, mm som ju är några av förmågorna läroplanen beskriver ska tränas. Men jag är ju som sagt inte idrottslärare, så vad vet jag...

5. Skolundervisning innehåller en rad långt mer inhumana och läroplansvidriga inslag, som de drivor med hemläxor utan hänsyn till hemförhållanden och stresspåverkan. Eller duschtvånget.

Skriv en kommentarPin It on Pinterest