Skolliknande förskola krossar barn?

Hetsjakten på förbättrade skolresultat gör att barn ska göras “skolmogna” allt tidigare. När förskola och förskoleklass tidigare varit en mjukstart inför vad som komma skall har det allt mer blivit fråga om regelrätt skolundervisning.

Det har tydligen skett till ett högt pris och fått motsatt verkan. I USA har utvärderingar visat att barn förvisso lyckat lära sig läsa, men inställningen till skola och den fortsatta utvecklingen försämras kraftigt under de följande tidiga skolåren. Resultaten blir ännu sämre efter skolifiering av en verksamhet som ska vara baserad på lek och upptäckarglädje.

New research sounds a particularly disquieting note. A major evaluation of Tennessee’s publicly funded preschool system, published in September, found that although children who had attended preschool initially exhibited more “school readiness” skills when they entered kindergarten than did their non-preschool-attending peers, by the time they were in first grade their attitudes toward school were deteriorating.

And by second grade they performed worse on tests measuring literacy, language, and math skills. The researchers told New York magazine that overreliance on direct instruction and repetitive, poorly structured pedagogy were likely culprits; children who’d been subjected to the same insipid tasks year after year after year were understandably losing their enthusiasm for learning.

Läs mer: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/01/the-new-preschool-is-crushing-kids/419139/

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest