Minskat utrymme för lek leder till problem?

Många vuxna kan inte vänta länge nog för att, välmenande, ge sina barn ett försprång i sin akademiska bana genom tidigare skolstart. Men det som tillsynes kan verka gynnsamt, pluggande på bekostnad av lektid, kan leda till problem längre fram i barnens liv. Ge barn tid att leka istället för att stressa bort barndomen!

“Preschool years are not only optimal for children to learn through play, but also a critical developmental period.

If children are not given enough natural movement and play experiences, they start their academic careers with a disadvantage,” säger barnterapeut Angela Hanscom.

Forskning som stödjer detta visar att barn som får minskad tid för meningsfull lek saknar viss social kompetens, har sämre motorik, koncentrationsproblem, svårt att hantera känslor samt uppvisar sämre problemlösningsförmåga.

Läs mer.

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest