Maria Parkfritids i fackpressen

Maria Parkskolans fritidspedagoger står omnämnda i senaste numret av husorganet Fritidspedagogen. Det är i samband med att Lisbeth Gyllander från Aktionsbyrån i Helsingborg på en helsida (sid. 8-9 i papperstidningen) får berätta om aktionslära.

Vi fritidspedagoger fick under förra läsåret möjligheten att få medverka i en satsning från kommunens sida för att utveckla skolans arbete genom aktionslära. Det går i korthet ut på att i ordnad form observera något man vill förbättra, reflektera utifrån tidigare erfarenheter för att hitta en lösning, att göra upp en aktionsplan utifrån reflektionerna samt sedan utföra en aktion genom att prova ett nytt sätt att hantera problemen.

Vi ville stärka fritids och synliggöra verksamheten genom att på bästa sätt ta tillvara alla våra olika kompetenser. Det ledde till att vi genomförde fyra aktivitetsdagar under fyra veckor för alla avdelningarna. Barnen delades in i tvärgrupper som varje vecka fick en ny aktivitet friluftsliv, bild, drama och musik. Jag höll i musikaktiviteten tillsammans med en kollega.

Aktionen blev lyckad, så lyckad att Sandra och Sissi fick äran att berätta om våra bravader i aktionslära bl.a i Malmö för andra fritidspedagoger från övriga Skåne, som nämndes i Fritidspedagogen, samt vid ett par andra tillfällen. Hur kul som helst!

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest