Dags för aktion!

I torsdags var det dags för terminens första möte med Aktionsbyrån. Alla vi fritidspedagoger på Maria Parkskolan, tillsammans med fritidspersonal från några andra skolor i vårt område, samlades i byråns lokaler på Bredgatan för att ta nästa steg mot våra kommande aktioner.

I kort går det ut på att sätta fingret på problem som vi kan möta i verksamheten för att sedan hitta fungerande sätt att förbättra situationen. Gången är från observation till reflektion till planering till aktion enligt deras aktionscirkel.

Extra kul för oss var att vår rektor tog sig tid att komma ner och sitta med en stund, vilket hon var ensam om att göra i egenskap av chef. Det är inte alltid man har kunnat känna ett så genuint intresse för fritidshemsverksamheten uppifrån. Därifrån anar vi också en intressant vision om hur fritids kan formas i framtiden och framför allt den enormt viktiga inställningen att alla elever är hela skolans angelägenhet HELA dagen.

Ofta är det dystra nyheter och rapporter kring fritidshemsverksamheten och krass inställning till den i allmänhet från politiskt/ekonomiskt håll numera. Sedan är det personalen på avdelningarna som får förklara hur det kommer sig att kvaliteten på verksamheten sjunker. Och vad är/gör en fritidspedagog, egentligen. En yrkesbana som ingen mer än vi själva egentligen vet vad den innebär. En vit fläck på skolkartan och ett tacksamt mål när besparingar ska genomföras. Något som behöver ändras!

Mycket av den frustration som börjar göra sig påmind grundar sig nog i att de minskade resurserna och växande barngrupperna riskerar utarma innehållet och resultera i att man själv smittas av en likgiltighet till sin yrkesroll.

På Maria Parkskolan har vi några saker som jobbar till vår fördel. Vi har sedan några år tillbaka sett till att få cementera en kategoriträff varje tisdag, all övrig schemaläggning av fritidspedagogernas tid får inte rubba den så att alla kan vara med. Där lyfter vi frågor kring de gemensamma uppgifterna och yrkesrollen. Utan den träffen hade vi nog lika gärna kunnat arbeta på olika skolor. Sedan är stort sett alla fritidspedagoger i botten och är ett väl sammansvetsat gäng som vill att fritids ska vara givande för alla inblandade. Uppbackade av en aktiv ledning.

Vår aktion kommer innehålla ett utökat samarbete mellan åldersgrupperna med gemensamma aktiviteter och försöka hitta lokaler som kan anpassas bättre till fritids behov. Sedan får vi se vartåt det bär!

På tal om att mötas så bestämde vi i hastigheten att delta i en gemensam fotbollsturnering mellan de olika fritidshemmen under det kommande sportlovet. Bara man får chans att mötas över gränserna kan stora saker hända!

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest