Rusräknerutten

Material
  • Fotboll
Kategori
Betyg 3.64/362

Beskrivning
Till denna lek behövs en boll.
Dela upp deltagarna i två lag och låt ena laget ställa sig i ring med några meter mellan varje deltagare. Det andra laget ställer sig på ett led en bit ifrån ringen.
Den första i "led-laget" ropar "NU" och springer runt "ring-laget", tillbaka och nuddar den sista i det egna ledet. Sista man i ledet ropar "STOPP" då den löpande får kroppskontakt.
"Ring-laget" ska försöka hinna med många bollpass som möjligt runt i ringen från det att "led-laget" skriker "NU" till "STOPP"
Bollpassen räknas och byte sker när alla i "led-laget" sprungit Det laget som har lyckats med flest bollpass har segrat!

Bidrag från:
Lara W

Kommentarer

1. Ulrika Stenberg - 2015-04-28 12:09:56  
Hej!
Bra lek. Alla blev involverade. Toppen!
2. kari flodman - 2015-03-02 13:21:50
Jag tänker kring flera lekar under rubriken "Samarbets-lekar". Jag tänker kring att man de facto samarbetar kring en given uppgift/material etc.
Många av dessa "samarbets-lekar" går ut på att ngn/ngt lag vunnit el segrat. Alltså någon form av utslagning. Tveksam till rubriksättningen..el kanske mer vilka lekar som passar till rubriken.

Hej!
Ser din poäng och arbetar mycket efter det perspektivet t.ex i äventyrspedagogiken där ett tävlingsmoment ofta kan överskugga det övergripande syftet med övningen eller aktiviteten.

Men tävlingsmoment och vinna eller förlora är inte nödvändigtvis av uteslutande ondo och Lekarkivet vänder sig till fler verksamheter och tillfällen än skolväsendet och undervisning.

Lekarna under denna rubrik hänger på hur väl man kan samverka i en grupp för att uppnå ett gemensamt mål. I en pedagogisk situation är tävlingsmoment oftast inte att föredra, men på midsommarfesten är läget ett annat.

Det gäller att känna sin målgrupp och antingen ha ett högre pedagogiskt syfte eller bara ha en stunds kul och tävla tillsammans.

Föreligger risk för att aktiviteten har en nedbrytande effekt på de sociala banden i gruppen får leken anpassas (vilket är fullt möjligt i många fall) eller undvikas vilket är en övervägning som man som ledare behöver göra. Själv upplever jag väldigt ofta att ett tävlingsmoment också kan sporra positivt. Vi är inte alltid segrare men inte heller alltid förlorare i livets lek.

Poängen är viktig att bära med sig. Men en leks komponenter kan anpassas, lekbeskrivningarna är bara förslag, och det vore synd och utarmande om kanske en ny lek/övning inte skulle bli verklighet eftersom den plockas bort. Grundsyftet är fortfarande samarbetet, och momenten kan användas utan tävlingsdrivet.

//Micke
3. Gunilla Lundström - 2017-11-20 09:45:02
Hej

Har gjort den här leken med år 1 och 2 och båda grupperna har gett den högsta betyg. Det som gör den intressant är att den innehåller flera moment. Det är också en bra matteträningslek. De båda lagen tävlar inte mot varandra utan mot sin föregående tid. Vi gör om den ett par ggr.
Jag är aktiv i momentet med att kasta bollen till varandra och leder barnen i hur de behöver kasta för att mottagaren ska kunna fånga bollen. Det här momentet tränar motorik samt att koncentrera sig, Kanonlek!!

Härligt att läsa!
Till första kommentaren

Skriv en kommentarPin It on Pinterest