Fritids i valdebatten

Det är inte ofta fritidshemmen nämns i riksmedia i allmänhet och i synnerhet inte under valkampanjandet. Men idag slängdes det fram ett vallöfte (lova kan man ju alltid) där antalet barn på en fritidsavdelning ej ska få vara över tjugo på två pedagoger. Kommer detta utspel vara avgörande? Knappast, men det tar upp ett välkänt och växande bekymmer. Som det står i artikeln på SVT.se så har barngrupperna växt från 17,8 – 36,7 på bara tjugo år (så med några år till är vi alltså snart uppe på febernivå!).

Varje vuxen ansvarar enligt statistik från skolverket för 20,9 barn! Jag har nämnt det på Lekarkivet tidigare vid ett par tillfällen och Skolverket skrev varnade redan för tio år sedan om att kvalitén inte kan garanteras och 2009 hade inget blivit bättre. En nygjord kvalitetsgranskning från Skolinspektionen kom fram till att:

Kommunerna och fritidshemmens ledning behöver säkerställa att avgörande förutsättningar som personaltäthet, barngruppsstorlek, fysisk miljö och organisation utformas så att de gynnar en god omsorg och en god pedagogisk kvalitet.

Så situationen är välkänd och styrkt av undersökningar, men viljan till förändring och förbättring är svag. Mycket säkert beroende på att det helt saknas riktlinjer och gränsvärden när det kommer till fritids. De vanligaste uttrycket i styrdokumenten är att “man bör” när det gäller fritids, aldrig ska. Det lämnar enormt utrymme för beslutsfattare att själva tolka vad “bör göras” innebär. Och i en verklighet där ekonomin håller i ratten med järnhand går det som det går.
Men efterhand som man i diskussioner med andra fritidspedagoger tydligt märker en uppgivenhet och att allt fler söker vidareutbildningar eller omskolar sig och att det blir svårare att fylla anställningar med utbildade pedagoger är nog tiden för bör förbi, oavsett vem som vinner valet.

Fritids behövs och ska kunna erbjuda en trygg och stimulerande miljö, för alla.

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest