One week down…

Dagarna rullar snabbt på nu, första skarpa veckan ligger redan bakom och vi börjar så sakteliga komma in i rutiner och få en känsla för gruppen. Jag behöver nu t.ex allt mer sällan använda några livlinor eller betänketid för att komma ihåg namnen, det är ett antal, men ännu så länge råder uppstartsläge och vi finslipar verksamheten hela tiden efterhand som vi lär känna varandra bättre. Så här långt känns det riktigt bra. Förutom allt pappersskyfflande med scheman och annat.

Det finns och kommer finnas mycket plats för lek, organiserad som fri och för den som fortfarande anser att sådant enkom finns till för att fylla ut tiden i väntan på mer meningsfyllda aktiviteter så pågår i allra högsta och yppersta grad inlärning och befästande av kunskap under leken. Var annars får man naturligt in följande livsläxa i undervisningen för elever i förskoleklass och etta.

Gänget var i full gång i vår lilla dunge näst lekplatsen med att samla in kastanjer, pinnar, löv och andra väsentligheter och värdeföremål för att starta upp affärer, verkstäder och bygga bostäder, eller kojor som vi kallar det i vuxen ålder. En grupp killar kunde inte undgå att upptäcka att kommersen och trafiken var betydligt livligare vid kompisarnas butik än kring deras. Deras utbud skiljde sig inte väsentligt, eller inte det minsta mer precist, från konkurrenternas så hur kunde detta komma sig?

Detta märkvärdiga fenomen måste givetvis undersökas så en industrispion utsändes omedelbart som efter en kort marknadsundersökning lämnade följande nedslående rapport till kompanjonerna, alla går till deras affär för de har lägre priser på sina saker. En djup och grundläggande insikt i marknadsekonomins krassa verklighet, men på lek. Frilek, eller “vi har inte gjort något särskilt idag” tid.

Såg att till och med TV nyheterna öppnar med att många gör sitt yttersta för att undslippa skolgymnastiken. Inte bra alls, ett allt för snävt perspektiv på innehållet med t.ex för stort fokus på bollsporter sägs vara en av anledningarna. Skolinspektionens rapport får agera väckarklocka.

Måste säga att den nya kaffeautomaten i personalrummet är ett av de bästa besluten ledningen fattat vad gäller personalvårdande åtgärder. Den har alla chanser att bli en mycket god vän under terminen, Mikey like, alot. Det gör iallafall pappersskyfflandet mycket lättare att hantera om inte annat…

Håller på att avsluta arbetet med att lägga till kategorierna uppvärmningslekar och lekar för förskoleåldrarna.

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest