Uppstart!

Då har vi på Maria Parkskolan ägnat två dagar att för att kratta manegen inför skolstarten på måndag. Det är ett skönt gäng man har förmånen att få arbeta tillsammans med och det är inte utan att man ser fram emot att få sätta igång ännu en termin. Min tionde vårtermin på skolan har det hunnit bli. Fler lär komma.

Det har varit mycket som skulle hinnas med. Information, möten, planerande m.m och det känns verkligen positivt att skolledningen är fortsatt noga med att även fritidshemspersonalen är med på tåget och i gemenskapen. Det är ju dock en samlad skoldag med allas barn och ansvar hela dagen. Det är tyvärr inte riktigt så man tänker överallt i skolvärlden.

Fritids är högst delaktiga med stora ansvar under skolarbetet på förmiddagen och ska sedan fortsätta eftermiddagarna med en meningsfull verksamhet. Då är det otroligt viktigt att det finns en helhetssyn och samsyn som genomsyrar arbetet på skolan överlag. Det känns som om den andan kan råda på vår enhet iallafall. Vi ska fortsätta utveckla detta tillsammans med Aktionsbyrån under terminens gång.

Vi har tidigare fått uppleva uppstarter då teambuilding ingick och arbetslag skulle svetsas samman, men halva arbetslaget (fritids) fick stanna kvar på skolan medans andra halvan fick en trevlig båttur på ett soligt Öresund. Så illa är det inte längre, men vi har hört från andra skolor att sådant inte är ovanligt, dåligt!
Visst kan det vara svårt att ordna i alla lägen och visst kan ekonomin vara snäv, men finns det en vilja, finns det ett sätt och det gynnar verksamheten i stort. Något att tänka på för dem som fattar de politiska och ekonomiska beluten. Vi har ju intresse av att eleverna ska välja Kunskapsstadens skolor.

Jag och Pia hann sitta och dra upp riktlinjerna för gympan också. Det kommer bland annat bli fotboll, basket (efterlängtat och efterfrågat), redskapsgymnastik, orientering och inte minst… lekar!!!

Vi ska försöka involvera lite idrottsföreningar, kanske det kan bli ett besök hos judoklubben, spela innebandy. Med orienteringen ska vi samarbeta med en kollega i ett annat arbetslag som är medlem i orienteringsklubben.
För att underlätta kartförståelse har vi tänkt knyta ihop idrotten med bildundervisningen på ett väldigt praktisk-estetiskt sätt vilket också faller väl in under läsårets tema, hälsa och kommunikation, så det är mycket på gång!

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest