Kinesiskörfil

Material
  • En ärtpåse eller boll
Kategori
Betyg 3.81/123

Beskrivning
Deltagarna står i en ring med en person i mitten med en boll. Deltagaren i mitten kastar bollen till någon i ringen. Personerna som står till vänster och höger om den som fångar bollen ska nu lägga handen sin kind som vetter mot boll hållaren (vänster hand på sin vänstra kind och vice versa). Personen som fångat bollen kastar omedelbart tillbaka den till personen i mitten. Bollen kastas sen direkt till någon i ringen igen och sidokamraterna till fångaren tar upp handen närmast bollen mot sin kind. Gör någon fel, tex lyfter sin hand mot fel kind, eller glömmer göra det helt får denne sätta sig ner och vila till nästa runda. Eventuellt kan den som gör fel få stå i mitten.

Kommentarer

1. Maria - 2011-11-11 15:58:33  
Intressant namn..

Jo, den som kan svara varifrån det kommer får gärna berätta. Det var så den kallades när jag för länge sedan lekte den på scouterna. //micke
2. Marcus - 2012-11-06 16:43:43
Och visst är det så att om den som står omedelbart till höger/vänster sitter ner (är ute) så är det nästa som fortfarande står upp som ska hålla upp handen...

Skriv en kommentarPin It on Pinterest