Hejarklacken

Material
  • Inget
Kategori
Betyg 3.52/39

Beskrivning
Deltagarna står i en ring. En person får börja med att säga sitt namn, sedan springa ett varv runt ringen och ställa sig på sin plats igen. Resten hejar glatt på den som springer. Om det är Stina som sagt sitt namn så ropar övriga "Heja Stina! Heja Stina!" medan Stina springer tills hon står på sin plats igen. Då är det nästa persons tur.

Kommentarer

1. Mikael Hultberg - 2018-04-17 09:24:16  
Variant: Deltagarna står i två led mot varandra och så startar en i ena ledet ropar/säger sitt namn springer mellan leden och gör highfive med alla. Båda leden hejar på med namnet och deltagaren ställer sig sist i det andra ledet och nästa person gör samma sak tills alla sprungit igenom.

Skriv en kommentarPin It on Pinterest