Murboll

Material
  • Plintar
  • Bänkar
  • Gymnastikmattor
  • Mjukbollar
Kategori
Betyg 4.15/27

Beskrivning
Leken förbereds med att man delar av gymnastiksalen genom att bygga en mur längs mittlinjen bestående utav t.ex. gymnastikmattor, plintar, bockar och bänkar.

Längst ner på varje planhalva nära, i linje med kortlinjen ställs en bänk med tre koner på som motståndarna under spelets gång ska försöka pricka ner.

Deltagarna delas in i två lag som tar varsin planhalva i besittning och varje lag får fem mjukbollar att börja med. Man kan dela ut fler bollar ifall spelet blir för stillastående.

Deltagarna får endast röra sig på sin egen planhalva under leken.

Vid sidan av planen har varje lag en avbytarbänk.

Spelets mål är att vinna antingen genom att pricka ner alla motståndarnas koner eller bränna ut alla motståndare från planen genom att träffa dem med en boll. Huvud och händer är fria.

De som blivit träffade av en boll sätter sig omgående på lagets avbytarbänk.

Men deltagare som sitter på bänken får i turordning som de blivit brända komma in i spelet igen ifall en motståndare blivit bränd.

Ett tips är att man i muren har ett avsnitt som är byggt likt ett hästhoppningshinder med två gymnastikbänkar placerade som ett X. Så blir det en lägre sektion av muren.

Om deltagarna står förnära sina bänkar för att skydda konerna kan man lägga tunna gympamattor framför som man inte får gå på.
Bidrag från:
Martina

Kommentarer

1. Johannes Öman - 2012-01-18 11:20:36  
Påminner om 2 lekar som vi leker här på skolan. Man kan placera konerna på en 3-plans plint som är placerad på en tjockmatta. Ingen får beträda tjockmattan vilket gör att det blir svårare att försvara konerna. Man kan även placera två st vakter på motståndarnas sida, som står på pallplintar, på lagom avstånd från tjockmattan. Vakterna får även kasta bollar på deltagarna men oftast fokuseras det på konerna. På så sätt kan man få fler möjligheter att kunna nå konerna och man får ett helt annat spelsätt.

Skriv en kommentarPin It on Pinterest