Lappleken

Material
  • Mössor eller resårgummiband
  • Lappar
  • Ev. spegel
Kategori
Betyg 3.53/21

Beskrivning
Detta är en samarbetsövning för läskunniga barn i vilken det behövs mössor eller resårgummiband samt lappar. Till variant 1 behövs även stora speglar.

Leken förbereds genom att ledaren skriver frågor och/eller uppmaningar på lapparna. Bäst blir det om uppmaningarna har i olika färger på texten.

Variant 1 med speglar
Barnen blir indelade i grupper, ca 5 i varje grupp. Varje barn får en lapp satt i mössan/resårbandet med ett spegelvänt ord som tillsammans bildar en fråga. Sedan ska de i gruppen bilda rätt fråga genom att laget framför en spegel ställer sig i rätt ordning. Barnen får inte prata med varandra. Sen kan man byta så barnen får en ny fråga.

Exempel på fråga: "Hur många dagar har Mars?" eller "Vilken färg har frökens tröja?"

Variant 2 utan speglar
Samma grupper. Man ger barnen en ny lapp i pannan med ett ord som tillsammans bildar en uppmaning. Utan att prata ska barnen ställa sig rätt ordning visa ledaren och sedan utföra uppmaningen. Efter de gjort uppmaningen kan man fråga någon i gruppen vad som står på allas lappar inkl ens egen, fortfarande får de inte prata. Exempel på uppmaning: "Kryp sakta till ett fotbollsmål". Eller "Klättra upp i en ribbstol"

Variant 2 svårare
Dela slumpvis ut uppmaningslapparna till alla barnen. De olika uppmaningarna ska ha olika färger på texten. Nu ska barnen dels hitta sitt lag och dels ställa sig i rätt ordning samt att göra uppmaningen. Fortfarande utan att prata. Så man måste hjälpa kompisarna hitta rätt lag och hoppas att nån hjälper en själv för att kunna börja på utmaningen.
Bidrag från:
Paula Roslund

Kommentarer

1. Alice - 2011-09-19 17:06:31  
Tränar barn i gymnastik och vi har en variant på lappleken. Skriv ca 30 lappar med uppgifter tex "spring ett varv runt hallen", "gör 10 rullupphopp" osv. Lägg lapparna i mitten av gymnastikhallen. Dela in barnen i grupper och ge varje grupp en tärning. Om gruppen slår 5 springer de in i mitten plockar upp lapp nr 5 och gör uppgiften och tillbaka till sitt bo igen, nästa gång slår de 1 då plussar de ihop 5+1 och så håller de på tills de får 30 eller mer.

Det här är en variant som passar både små och stora barn, till uppvärmning, lek eller styrka. (Små barn får man förstås hjälpa att läsa och räkna)

Bra idé, tack för tipset, ska nog lägga det i beskrivningen av leken! //Micke

Skriv en kommentarPin It on Pinterest