Tre i rad stafett

Material
  • 9 rockringar
  • 6 ärtpåsar i två färger
Kategori
Betyg 3.50/6

Beskrivning
Deltagarna delas in i två lag som ställer upp på led bakom en startlinje.
Varje lag får tre ärtpåsar i en lagfärg som läggs vid startlinjen.

Några meter ifrån startlinjen placeras de nio rockringarna i en kvadratform med tre rockringar i tre rader under varandra så att de bildar en stor tre i rad spelplan.
Målet är att som i ett parti tre i rad, placera sitt lags ärtpåsar i en sammanhängande rad av tre på spelplanen. Antingen på längden, tvären eller diagonalt.

På given startsignal plockar första person ur varje lagled upp en ärtpåse i sitt lags färg och rusar mot rockringarna och släpper ärtpåsen inuti en valfri tom rockring.

Om det redan ligger en ärtpåse i en rockring är den upptagen och en annan ring måste väljas, så det gäller att vara först!

När ärtpåsen placerats i en ring återvänder deltagaren snabbt till sitt lag igen och växlar med nästa lagkompis i ledet med en high-five handklapp.

Deltagare två tar också med sig en ärtpåse och placerar den i en tom ring, återvänder till lagledet och växlar med nästa deltagare som tar med sig den sista ärtpåsen och lägger den i en tom rockring.

Så länge inget lag fått tre ärtpåsar i rad fortsätter partiet. Nästa deltagare springer efter växlingen till spelplanen utan ärtpåse, men ska då istället välja att flytta en av lagets ärtpåsar ur en rockring till en annan tom rockring. Ärtpåsen måste byta rockring och får inte läggas tillbaka i samma.
När flytten är gjord återvänder deltagaren till sitt lag och växlar till nästa deltagare som väljer att flytta en annan av lagets ärtpåsar.

Så fortsätter leken tills ett lag lyckats få tre i rad och vinner partiet!

Kommentarer

Skriv en kommentarPin It on Pinterest