+20 år av lekar på nätet!

Ett detektivarbete…

När Google uppmärksammade Internets 30-årsdag den 12 mars slog det mig att Lekarkivet också borde ha någon slags jubileum såhär dags. Men vilket, och när? Det är inte lätt att härleda ett exakt datum på något som började som ett litet hobbyprojekt för att lära sig HTML-kod. Så det vara bara att sätta igång med detektivarbetet!

Dokumentation har inte varit direkt prioriterat och mycket information har gått förlorat under åren med byte av internetleverantörer, hårddiskkrasher och så vidare. Den tidigaste sparade backup-versionen av Lekarkivet jag kan hitta bland mina filer är från 2004. Det var året då jag fick råd och möjlighet att ge sidan egen domän på lekarkivet.se. Det finns också en glimt av hur sajten såg ut då på den fantastiska resursen Wayback machine.

I sidfoten på den versionen står årtalet 2001, men jag är nästan helt säker på att det bara åsyftar den då nya layouten. För jag lyckades också sniffa upp adressen till när Lekarkivet drevs via mitt Telia-abonnemang på Wayback Machine. Under rubriken uppdaterat 010211 beklagar jag redan då att uppdateringsfliten inte varit den bästa. Något som tyvärr fortfarande kan stämma än idag! Hoppas fortfarande på bättring. Snart…

Så, i den uppdateringen skriver jag alltså att den senaste uppdateringen innan 11 februari 2001 hade skett 29 januari 2000 – “PÅ DEN GAMLA SIDAN”. Men eftersom jag omtalar uppdateringar i pluralis och med lång tid emellan redan för tiden kring januari 2000 bör arkivet rent logiskt existerat före detta. Då är vi inne i 1999.

Har också lyckats spåra adressen till min home.swipnet.se version av Lekarkivet innan jag bytte till Telia. Men den enda överlevande layouten jag har kunnat hitta på Wayback är den samma som Telia versionen.

Själva layouten är också en ledtråd i sig, eftersom det verkar vara i den här vevan jag började använda tabeller för att hålla ordning på innehållet på sidorna istället för opålitliga frameset som inte fungerade helt 100% mellan olika webläsare då. Före 2000 var många av mina sidor byggda på detta sätt. Numera görs det mesta med MySql, CSS och WordPress.

The plot thickens…

Jag omtalar också hemsidsbygge i mina första jobbansökningar till fritidshem, varav de första skickades 1997 strax innan examen. Bland annat för ett vikariat i Ängelholm (daterad ankommen personalkontoret 1997-05-20, fick ej tjänsten). I denna står att jag under studietiden (1994-1997) byggt hemsidor för olika föreningar (scouterna, judoklubben och ett projekt på Högskolan i Kristianstad som hette Kunskapsbron).

Jobbansökan anno 1997

En referenslänk går till och med till sidor som hostades hos gamla goda torget.se!!! Dessa sidor fanns tyvärr inte sparade i Wayback Machine vad jag kunnat se. Intressant dock att jag inte nämner Lekarkivet som egen sida i dessa första jobbansökningar. Kanske såg jag inte min personliga hemsida som särskilt spännande i sammanhanget, eller (och kanske troligare) så hade jag inte fullt ut börjat utveckla den som ett lekarkiv. Studietiden handlade trots allt mest om pluggande, judo och Quake (1990 talets Fortnite, via modem). Men intresset och kunskapen om Internet och kodande växte under denna period.

I ansökan till nuvarande arbetsplats, Maria Parkskolan i Helsingborg, som skickades in våren 2000, nämns Lekarkivet som en etablerad sajt jag sköter (eller försöker uppdatera så ofta jag kan, hrm hrm…). Jobbet innan Maria Park var på Norra Lyckanskolan i Perstorp, som var en annan av tjänsterna som söktes 1997 och varade fram till sommaren 2000.

Detta kan också vara en mycket viktig ledtråd! Som nyinflyttad mitt in i Skånes djupaste skogar hade man under tre år väldigt mycket tid att ägna åt sina intressen…

Jobbansökan daterad 2000-03-14

Sammanfattning och slutsats

Om den gamla sidan existerade och är hyfsat etablerad före 29 januari 2000 eftersom det redan då beklagandes över bristande uppdateringsflit borde den rimligtvis funnits redan minst 1999.

1997 nämns sajten inte som en av mina meriter i jobbansökningar där det faktiskt skulle kunna vara relevant, även om jag konstruerat många andra sidor. HTML kunskaperna slipas mellan 1994-97.

Men mellan 1997 och 1999 slår jag ner bopålarna som ny och grön i en ort mitt i den skånska urskogen utan direkta tidigare sociala kopplingar och får mycket, mycket, tid att ägna åt hobbies. Det var också under denna period jag skaffade Swipnetabonnemang med möjlighet att publicera egna hemsidor.

Så även om kornet och innehållet till Lekarkivet kanske planterades och bygges upp under studietiden i Kristianstad, så gjordes sannolikt det mesta konkreta arbetet mellan 1997-98 för att ha en sajt som är etablerad 1999. Men eftersom 1999 är den mest dokumenterade kvalificerade gissningen så får det väl fungera som startår tillsvidare!

Så, grattis Lekarkivet!

Ps. Och det var en väldigt trevlig period i Perstorp, tro inget annat 🙂 ds.

Pps. Jag hoppas fortfarande, 20 år senare, kunna förverkliga tätare uppdateringar. dds.

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest