Sparlåga..?

Det är fortsatt lugnt och stilla här på Lekarkivet. Kan det tyckas. Men det pågår ändå ett intensivt arbete på flera plan som nog kommer sidan till nytta i ett längre perspektiv.

Inte minst arbetet med att synliggöra och flytta fram fritidspedagogikens politiskt/idiotiskt förträngda roll tar mycket ork och tid i anspråk. En ny vända till Stockholm har det blivit för att remissa Lärarförbundets förslag till kursplan för fritidspedagogik. Även det fortsatta arbetet på och med fritidspedagogik.se kräver sitt.

Utöver detta så fortsätter min äventyrspedagogikutbildning. Ett VG för min reflektionsuppgift på den pedagogiska plattformen sporrar till fortsatt fördjupning, nu med eget sagoäventyr och verksamhetsplan. Det är inte osannolikt att äventyrspedagogiken kommer få utrymme även här på Lekarkivet framöver.

Har också hjälpt en annan fritidspedagog att marknadsföra sig på Internet och passar nu samtidigt på att göra reklam för Olof Jonssons Lekrum. Har ni möjlighet att lyssna till, eller sitter i position att hyra in föreläsare, rekommenderar jag varmt Olof Jonsson. Hans rastverksamhet på Tenhultsskolan har blivit uppmärksammad i TV serien Friare kan ingen vara och han delar mer än gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Avslutar med två intressanta artiklar om lek, en svensk och en amerikansk. Den svenska berättar om att ett lekfullt lärande krävs men kvävs i skolans tidiga åldrar samt den amerikanska att barn som fått leka sig till kunskap lär sig bättre än de som får information berättad för sig, tänkvärt…

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest