Äventyrlig kickoff

Vi kastar och kutar
Vi kastar och kutar

Under Maria Parkskolans hektiska uppstartsdagar investerades några timmar åt Äventyrspedagogikens kamratkoncept. Jag och kollega Maria erbjöd oss att ställa upp en gräsmatta med kamratbanor och en annan med aktiviteten “kast och kut”. Det är alltid lite nervöst först om något ska falla i god jord, men nu efteråt kan vi med säkerhet säga att det gjorde succé!

När man som pedagog befinner sig mitt uppe i aktiviteterna inser man snart tydligt vilken potential de har att på ett uppsluppet sätt stärka gruppsammanhållning och gemenskap. Ett bra verktyg i det mobbningsförebyggande arbetet t.ex.

 

Närhet och samarbete
Närhet och samarbete

Vi inledde med några startlekar som snappa finger (stå i ring, ena handen öppen med handflatan upp åt ena hållet och andra handens pekfinger över grannens öppna hand åt andra hållet. På given signal ska man snappa ena grannens pekfinger, samtidigt undvika att ens eget pekfinger blir snappat.
Sedan två lekar som även finns i Lekarkivets samling, en variant av flirtleken där man säger ett namn istället för att blinka och Evolutionsleken, fast med amöba, kackerlacka, gorilla, människa.

Därefter delades storgruppen (vi är MÅNGA) in i flera mindre grupper där hälften av grupperna fick börja med kamratbanor och andra hälften med kast och kut. Sedan var det bara att köra på. En liten (inräknad) regnpaus bara då ett skyfall fick alla att söka sig inomhus för att skyla sig en stund med kaffe och mingel, sedan på det igen.

Flera klasser verkar ha önskemål om att fortsätta arbeta med detta när terminen kickar igång!

Kollegial tillit
Kollegial tillit

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest