Barn som blir utan sin rast behöver den mest

I ett uttalande från “American Academy of Pediatrics”, en amerikansk organisation med syfte att etablera standarder för barnhälsovård, betonas ännu en gång rasten och lekens viktiga roll för inlärning. Tyvärr är det ofta så att de barn som behöver rasten mest för sin utveckling blir fråntagna den i kortsiktigt bestraffande syfte, vilket kan motverka långsiktiga mål.

De understryker vikten att varva koncentrationskrävande aktiviteter med fria, istället för att byta till en annan aktivitet som kräver koncentrerat fokus.

En tanke att ha med sig när rast tid minskas till förmån för annat “viktigare”.

En artikel som sammanfattar uttalandet finns här.

“recess offers cognitive, social, emotional, and physical benefits that may not be fully appreciated when a decision is made to diminish it.”

Recess provides an opportunity to refill children’s reserves of self-control through play and expression that’s free from structure, rules, and rigorous cognitive tasks

“Recess provides an opportunity to refill children’s reserves of self-control through play and expression that’s free from structure, rules, and rigorous cognitive tasks. The pediatrics academy explains: “Optimal cognitive processing in a child necessitates a period of interruption after a period of concentrated instruction. The benefits of these interruptions are best served by unstructured breaks rather than by merely shifting from one cognitive task to another.” Several studies have found that students who enjoy the benefit of recess are more attentive, more productive and better able to learn when they return to the classroom from a period of free play.”

Mikael Andersson

Webmaster på Lekarkivet och lärare i fritidshem, IKT driven äventyrspedagog på Maria Parkskolan

Mikael Andersson

Pin It on Pinterest